1. Home
  2. Offentlig Patient
Offentlig Patient

Offentlig Patient

Gratis behandling på Klinikken. Via Den offentlige Sygesikring har alle borgere med folkeregister adresse i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger.

Klinikken har overenskomst med Den offentlige Sygesikring, som gør det muligt for patienter med offentlig sygesikring at blive undersøgt og behandlet gratis på Klinikken.

I DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING FINDES TO GRUPPER PATIENTER
Gruppe 1: For patienter i gruppe 1 er det nødvendigt, at egen læge sender en henvisning om undersøgelse til Klinikken. Derefter er undersøgelse og behandling hos Klinikken gratis. Hvis De ønsker undersøgelse hos Klinikken er De velkommen til at kontakte egen læge eller klinikken for yderligere information.

Gruppe 2: Som patient i gruppe 2 kan man frit søge behandling hos alle speciallæger i Danmark. Man får samme tilskud fra Den offentlige Sygesikring som gruppe 1 patienter, men hvis prisen for behandlingen overstiger tilskuddet fra Den offentlige Sygesikring, skal patienten i gruppe 2 selv betale forskellen.
Det fremgår af Sundhedskortet, hvilken sygesikring gruppe man tilhører. De fleste borgere tilhører gruppe 1. Man kan selv vælge, hvilken offentlig sygesikring gruppe man ønsker at være medlem af. Læs mere om Den offentlige Sygesikring her

UDREDNINGSGARANTI
Det offentlige sundhedsvæsen er forpligtet til at have foretaget udredning af sygdom i løbet af maksimalt en måned efter egen læge har henvist patienten til sygehuset. Det betyder, at man som patient skal være blevet undersøgt og have modtaget en behandlingsplan inden for 1 måned, hvis det er fagligt muligt.
Hvis sygehuset ikke kan leve op til denne udredningsgaranti på maksimalt 1 måned, har man ret til at blive henvist til et andet sygehus eller en speciallægeklinik som vores ortopædkirurgisk klinik i slagelse. Læs mere her udredningsgaranti her
Der er altid mulighed for at kontakte patientkontoret i Deres bopælsregion for at få yderligere information om Deres muligheder. Den regionale patientkontors kontaktoplysninger på sjælland er her

FRIT SYGEHUSVALG
Som borger i Danmark har man ret til frit at vælge mellem sygehuse og klinikker med offentlig aftale, hvis man skal undersøges eller behandles.
Hvis De ønsker undersøgelse eller behandling på vores ortopædkirurgisk Klinik i Slagelse, kan De bede egen læge om at sende henvisningen direkte til Klinikken.
Hvis De allerede er henvist til f.eks. en sygehus afdeling, kan De bede afdelingen om at sende en henvisning til Klinikken. Samme hverdag Klinikken modtager henvisning fra egen læge eller andet sygehus, vil vi sende en indkaldelse til Dem per sms .

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for kørselsgodtgørelse, hvis De bliver henvist efter reglerne om frit eller udvidet frit sygehusvalg. Læs mere om frit sygehusvalg her Der er altid mulighed for at kontakte patientkontoret i Deres bopælsregion for at få yderligere information om Deres muligheder. Den regionale patientkontors kontaktoplysninger på sjælland er her

UDVIDET FRIT SYGEHUSVALG
Hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 1 måned, har man ret til at vælge behandling på et privat hospital eller en speciallægeklinik. Deres rettigheder som patient bliver således udvidet. På denne baggrund kan man også vælge at blive henvist til Klinikken.
Hvis hospitalet ændrer Deres operationsdato således, at den samlede ventetid bliver mere end 1 måned, kan De også bede om at blive omvisiteret til Klinikken. Læs mere om frit sygehusvalg her De aktuelle nationale ventetider kan ses her Der er altid mulighed for at kontakte patientkontoret i Deres bopælsregion for at få yderligere information om Deres muligheder. Den regionale patientkontors kontaktoplysninger på sjælland er her