1. Home
  2. Knæ

Klinikken tilbyder behandlinger for en række knæledsskader, der er angivet nedenfor. Behandlingerne foretages af en erfaren speciallæge i ortopædkirurgi.
Knækirurgien foretages som ambulante behandlinger, som ikke kræver indlæggelse. Det er ikke alle nedenstående operationer, der kan tilbydes i klinikken.

MENISKSKADE
Typisk opstår en menisklæsion ved kraftfuld rotation af knæet, men kan også ske ved simpel bøje/strække bevægelse, som når man rejser sig fra hugsiddende stilling. Symptomerne er pludseligt indsættende smerter fra knæets inderside eller yderside. Hvis meniskskaden sætter sig i klemme i knæleddet kan det medføre aflåsning af knæet således, at knæet ikke kan strækkes helt ud.

Nogle meniskskader giver kun kortvarige forbigående symptomer og kræver ikke behandling. De øvrige meniskskader behandles ved kikkertoperation i knæet. Afhængigt af skadens alder og type vil der være forskellige muligheder for kirurgisk behandling. Læs mere på patientvejledning

SLIMHINDEFOLD (PLICA)
Omkring halvdelen af alle voksne mennekser har en rest af en skillevæg inde i knæet, som stammer fra knæleddets dannelse i fosterlivet. Denne rest kan forme en strenglignende fold på indersiden af ledkapslen. der er særlig udsat for at blive irriteret, og dermed give smerter på indersiden af knæet.
Behandlingen er først og fremmest aflastning med korrektion af eventuelle fejlstillinger i fod og knæ sammen med fysioterapeutiske øvelser og behandling med gigtmedicin samt eventuelt indsprøjtning med binyrebarkhormon. Hvis dette ikke afhjælper knæsmerterne efter nogle måneder, kan slimhindefolden fjernes via en kikkertoperation i knæet. Læs mere på patientvejledning

BRUSKSKADE
Ledbrusk skaber smertefri bevægelse med minimal modstand og absorberer stød, der går gennem leddet. Ved beskadigelse af ledbrusken efter en skade kan man få smerter og hævelse i leddet. Større brusklæsioner kan ses på MR-skanning. Men bruskskadens omfang og behandlingsmulighederne vurderes endeligt ved en kikkertoperation. Læs mere på patientvejledning

SPRINGERKNÆ
Springerknæ er en tilstand med irritation ved knæskalssenens udspring fra knæskallen. Dette giver smerter i den dybe overgang mellem knæskalssenen og knæskallen. Smerterne forværres ved hop, gang eller løbe, og smerter ved bøjning og udstrækning af knæet. Oftest er behandlingen korrekt fysioterapi, der eventuelt suppleres med gigtmedicin og indsprøjtning af binyrebarkhormon. Ved manglende effekt af relevant behandling i minimum 6 måneder kan operation være relevant. Læs mere på patientvejledning

LØBERKNÆ
Løberknæ er betegnelsen for en belastningsskade med smerter på ydersiden af knæleddet. Ultralysscanning kan vise,#at nedre del af iliotibialbåndet bliver fortykket, og at slimsækken er betændt og fyldt med væske. Behandlingen består i aflastning, løb i fladt terræn, eventuelt ændring i gang- og løbemønster. Cyklister kan forsøge at justere saddelhøjden lidt ned, så man undgår fuldt stræk i knæene. Læs mere på patientvejledning

Leave Your Comment