1. Home
  2. Hånd
Hånd

Hånd

Klinikken tilbyder behandlinger for en række lidelser i hånd og fingre, der er angivet nedenfor. Behandlingerne foretages af en erfaren speciallæge i ortopædkirurgi. Håndkirurgien er ambulante behandlinger, som ikke kræver indlæggelse. Operationerne udføres efter anlæggelse af lokal bedøvelse eller nerveblokade.

CARPALTUNNEL SYNDROM
Carpaltunnel syndrom opstår ved afklemning af nervus medianus i håndledstunnellen. Det giver smerter og nedsat følesans i tommel-, pege-, lange- og halvdelen af ringfingeren. Nerven kan blive klemt i sit forløb igennem en tunnel i håndroden, hvilket kan give smerter, ofte natlige, og nedsat følelse i fingrene. Ved manglende effekt af non-operativ behandling, kan spaltning af det tværgående ledbånd, som danner loftet i håndledstunnellen aflaste trykket på nervus medianus. Denne operation fører ofte til smertelindring og normal følesans i fingrene. Læs mere på patientvejledning

ULNARTUNNEL SYNDROM
Ulnartunnel syndrom opstår ved afklemning af nervus ulnaris i Gyonskanal på lillefingersiden af håndleddet. Det giver smerter og nedsat følesans i lillefinger og halvdelen af ringfingeren. Nerven kan blive klemt i sit forløb igennem en tunnel i håndroden, hvilket kan give smerter, ofte natlige, og nedsat følelse i fingrene. Ved manglende effekt af non-operativ behandling, kan spaltning af det tværgående ledbånd, som danner loftet i håndledstunnellen aflaste trykket på nervus ulnaris. Denne operation fører ofte til smertelindring og normal følesans i fingrene. Læs mere på patientvejledning

DE QUERVAINS TENOSYNOVITIS
De Quervains tenosynovitis er seneskedehindebetændelse over håndleddets tommelfingerside, der giver hævelse og smerter. Irritationen skyldes en forsnævring af kanalen, hvor to af senerne til tommelfingeren løber. Aflastning vil i mange tilfælde være nok til at opnå symptomfrihed. Hvis dette ikke sker er operation, hvor sene-kanalen spaltes, en mulig behandling. Læs mere på patientvejledning

SENEKNUDE (GANGLION)
En seneknude er en lille godartet ballon med et klart geleagtigt indhold, der udgår fra en ledkapsel eller seneskede. Oftest er seneknuder placeret i håndledsregionen eller på fingre, men de kan principielt udgå fra alle ægte led. En seneknude kan nogle gange give ubehag på grund af tryk eller smerter, hvilket kan give indikation for behandling. Behandlingen er en operation i lokalbedøvelse, hvor man fjerner hele seneknuden. Læs mere på patientvejledning

KUSKEFINGRE (DUPUYTREN
Dupuytrens kontraktur er udvikling af hårde strengformede fortykkelser dybt i underhuden på håndflade og fingre, som trækker fingrene ind mod hånden. Fingrene forhindres dermed i at kunne strækkes ud. Operation tilbydes ofte først, når fingrene er bøjet imellem 40-90 grader. På Ortoklinik foretages behandling med “nåle-metode” af lettere tilfælde og klassisk kirurgisk fjernelse af strengdannelsen i sværere tilfælde. Behandling med enzym-indsprøjtning (kollagenase (Xiapex)), der opløser de hårde bindevævsstreng foretages også på Ortoklinik. Læs mere på patientvejledning

SPRINGFINGE
Ved springfinger foregår bøjning og udstrækning af fingeren i ømme spring. Springene skyldes lokal fortykkelse af bøjesenen og forsnævring i seneskeden på niveau med knoleddet. Operation tilbydes ved manglende effekt af konservativ behandling. Læs mere på patientvejledning

RODLEDS-ARTROSE
Artrose (slidgigt) i tommelfingerens rodled giver smerter og nedsat funktion af tommelfingeren. De non-kirurgiske behandlingsmuligheder er binyrebarkhormon-indsprøjtning i rodleddet, gigtmedicin og immobiliserende skinne. Ved manglende effekt kan kirurgiske behandling med enten rodledprotese eller sene-interpositions artroplastik (Weilby artroplastik) være relevant. Læs mere på patientvejledning

Leave Your Comment