1. Home
  2. Ydelser
Behandling

Lidelser, sygdomme og skader i bevægeapparatet giver smerter og nedsat funktionsniveau, som medfører dårligere livskvalitet. Det kan have negativ betydning for både arbejds- og familieliv samt fritidsaktiviteter. På Ortopædkirurgisk klinik i Slagelse udfører vi ortopædkirurgiske behandlinger for lidelser i i hele bevægeapparatet...

Speciallægeerklæring

En ortopædkirurgisk speciallægeerklæring benyttes blandt andet i arbejdsskade- og forsikringssager. En speciallægeerklæring består af en omhyggelig beskrivelse af patientens livssituation før og efter en ulykke, en grundig helbredsundersøgelse, samt en gennemgang af journaler, røntgenbilleder, m.v. På den baggrund konkluderes ty...

Second Opinion

I forbindelse med beslutning om operation eller udredning af en vanskelig diagnose kan man som patient føle behov for, at endnu en læge gennemgår ens situation for at sikre, at de rigtige beslutninger tages. En sådan ’second opinion’ vil kræve omhyggelig gennemgang af tidligere journaler, billedematerialer, blodprøver, samt et interview...