1. Home
  2. Patientinfo
Patientvejledning

Her findes vejledninger til alle de operationer, der foretages på Klinikken. Inden operation skal den relevante vejledning være læst grundigt igennem. Før operationen vil De blive bedt om at bekræfte, at De er indforstået med operationens formål, det forventede resultat, forløbet efter operationen med eventuelle restriktioner og de risici...

Offentlig Patient

Gratis behandling på Klinikken. Via Den offentlige Sygesikring har alle borgere med folkeregister adresse i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Klinikken har overenskomst med Den offentlige Sygesikring, som gør det muligt for patienter med offentlig sygesikring at blive undersøgt og behandlet gratis på Klin...

Patientrettigheder

Som patient i det danske sundhedsvæsen har du en lang række rettigheder. De har rettigheder inden en behandling som f.eks. ret til behandling indenfor behandlingsfrister og ret til frit at vælge sygehus eller praktiserende speciallæge. De har også rettigheder, hvis der sker en fejl under behandlingen. PATIENTERSTATNING Patien...