1. Home
  2. Klinikken
Personale

I klinikken har vi 2 erfarne speciallæger med bred erfaring inden for ortopædkirurgi, da vi er i et generationsskifte periode. Vores speciallæger er : Henning Juul Larsen...

Kontakt os

Kontakt pr mail. Vi kan kontaktes på denne mail adresse : Vi skal gøre opmærksom på, at anmodning af journaloplysninger, kan KUN ske via almenlig post. Ved kontakt pr mail, er det vigtigt at der skal stå, hvilken læge man har været i kontakt m...

Godkendelser

Klinikken er godkendt af alle relevante myndigheder i forhold til drift af speciallægepraksis og udøvelse af sundhedsfagligt arbejde. Alle behandlinger udføres naturligvis af veluddannet autoriseret personale. AUTORISATIONER En autorisation er statsligt bevis for sundhedsfaglig uddannelse, som giver den autoriserede person både ansvar, rett...